„WITH LOVE, MILA“

У галерији у Холу Центра за културу Ваљево одржана је изложба ликовних радова Милице Гајић, под називом „WITH LOVE, MILA“. Реч је о трећој по реду самосталној презентацији радова младе ауторке из Ваљева.

Милица Гајић, ученика другог разреда Медицинске школе поводом своје треће самосталне изложбе каже да њени најновији цртежи, настали претежно током протеклог лета, представљају период одрастања, као и њено схватање пријатељства и осећања љубави, јединствен ликовни дневник младе девојке. На основу осликаних емоција произилази назив изложбе „WITH LOVE, MILA“ која обухвата тридесет радова, који су приказани у Холу Центра за културу Ваљево.

Тематски су подељени у две групе јер Милица на својим цртежима бележи портрете, али најновијим радовима бави се цртањем анатомије човечијег тела, сегмената скелета, мишићне структуре јер је то директна спона са школом коју похађа. Иначе, планира да, након средње школе, упише дизајн.