„WITH LOVE, MILA“

U galeriji u Holu Centra za kulturu Valjevo održana je izložba likovnih radova Milice Gajić, pod nazivom „WITH LOVE, MILA“. Reč je o trećoj po redu samostalnoj prezentaciji radova mlade autorke iz Valjeva.

Milica Gajić, učenika drugog razreda Medicinske škole povodom svoje treće samostalne izložbe kaže da njeni najnoviji crteži, nastali pretežno tokom proteklog leta, predstavljaju period odrastanja, kao i njeno shvatanje prijateljstva i osećanja ljubavi, jedinstven likovni dnevnik mlade devojke. Na osnovu oslikanih emocija proizilazi naziv izložbe „WITH LOVE, MILA“ koja obuhvata trideset radova, koji su prikazani u Holu Centra za kulturu Valjevo.

Tematski su podeljeni u dve grupe jer Milica na svojim crtežima beleži portrete, ali najnovijim radovima bavi se crtanjem anatomije čovečijeg tela, segmenata skeleta, mišićne strukture jer je to direktna spona sa školom koju pohađa. Inače, planira da, nakon srednje škole, upiše dizajn.