ВАприл

Ова манифестација је позиционирана и сада већ препознатљива као време одређено за промоцију и афирмацију младих ваљевских уметника, пре свега из области ликовне и визуелне уметности.

Област ликовне и примењене уметности  ће у овом периоду бити представљена кроз изложбе младих уметника који живе у Ваљеву или су потекли из Ваљева, а завршили су или довршавају своје школовање на уметничким академијама.

Форма Дечјег ликовног салона у склопу ВАприла је начин представљања најбољих достигнућа ученика и педагошког рад наставника и професора.

Ученици основних и средњих школа имају своје представљање, кроз Салон младих.

Идеја је да кроз ВАприл скренемо пажњу на ликовну културу, која има велики значај, како за појединца, тако и за заједницу.

ВАприл је од 2019. проширен на представљање стваралаштва деце и младих, као и њихових педагога и из других области уметности.