Смотра фолклорних ансамбала Србије

Центар за културу суорганизатор је и домаћин још једне републичке манифестације која се организује у сарадњи са Савезом аматера Србије као главним организатором.

Завршна Смотра у Ваљеву је круна распрострањене дечје активности у овој области јер представља најбоље и најквалитетније дечје ансамбле из целе земље.

Није нимало неважна чињеница да огроман број деце окупљених у фолклорним ансамблима представљају здраво језгро друштва. Та деца и уопште млади људи, имају стечене радне навике, социјализовани су и отуђени од бројних порока који данас представљају разорну претњу нашем друштву. Управо због те чињенице, ова Смотра има велики друштвени значај јер афирмише колектив па и појединца у том колективу. Истраживања, која су рађена у неким срединама, показују да културно-уметнички аматеризам значајно доприноси хармонији мале и руралне средине и чува је од урушавања. Едукативна активност, поред васпитно образовних компоненти, посвећена је упознавању музичког и играчког наслеђа, костима и обичаја, како свога краја, тако и других региона, на уметнички обрађен начин у кореографијама које су прилагођене дечијем узрасту. С обзиром на изузетно велики број ансамбала и чланова чак и у најмањим руралним срединама, Смотра значајно доприноси унапређењу и афирмацији ове области стваралаштва.

Основни циљеви Смотре су упознавање и укључивање деце и младих у активно бављење кореографисаним фолклором у оквиру основних школа, домова културе и културно уметничких друштава, омогућавање презентације њихових извођачких достигнућа, подизање квалитета и садржаја извођења, омасовљавање ове области. Путем музике, песме и игре деца стичу знања о нашој традицији, историји, уче о толеранцији, мултикултуралности и упознају све крајеве наше земље. Домаћину Смотре и Граду Ваљеву, изузетна је част да доприноси очувању наше традиције и промовише дечје фолклорно стваралаштво.