О програму за децу и младе

Програми за децу и младе подразумевају организацију и реализацију манифестација, програма, активности и радионица. Овај програм односи се на креативно и образовно стваралаштво свих грана уметности и културе.

 

Специфични циљеви:

 • Развијање навика и потреба из области културе и уметности код грађана без обзира на узраст са приоритетним акцентом на децу и младе
 • Стицање и унапређење знања и вештина кроз едукацију и укључивање деце предшколског и школског узраста, младих и одраслих у процес креирања културног и уметничког програма, са посебним акцентом на осетљиве групе
 • Афирмација и подршка формалним и неформалним групама младих у реализацији програма свих грана уметности
 • Укључивање младих у процес креирања програма кроз реализацију културних и уметничких активности, програма и пројеката.
 • Развијање ресурса Центра за креативно провођење слободног времена свих узрасних група
 • Унапређење сарадње са образовно васпитним и културним установама
 • Промоција активизма и волонтеризма у области културе и уметности
 • Афирмација и промоција стваралаштва деце и младих

 

 

Програми и активности :

 • Организација и реализација градских и републичких манифестација које се односе на стваралаштво деце и младих из свих области културе и уметности
 • У свету културе – едукативне групне посете градских и сеоских школа Центру за културу
 • Учешће волонтера у реализацији градских манифестација и редовних активности ЦЗК-а: Тешњарске вечери, Џез фест, Смотра рецитатора…
 • Тематске радионице и предавања реномираних професора уметничких факултета – дикција, сценски покрет
 • Консултације  за младе у припреми пријемног испита за неки од уметничких факултета
 • Унапређење сарадње са градским школама и стручна помоћ у припреми музичко–сценског програма
 • Представљање резултата рада радионица и њихово учешће у програмским активностима Центра за културу и градским манифестацијама
 • Сценски прикази и перформанси
 • Подршка деци и младима из осетљивих група
 • Дан школе – подршка школама за реализацију сценског програма
 • Промоција најбољих  ученика основних и средњих школа Ваљева из области образовања, спорта, културе и уметности.

 

 

Поред републичких Смотри рецитатора и фолклора, Дечје недеље, као међународне манифестације, и најзначајнијег програма у овој области У свету културе , у оквиру овог програма организују се:

 

 • Позоришне представе

Већ неколико година уназад Центар успева да одржи позоришни репертоар за децу кроз гостовања реномираних позоришних кућа, али и појединачних пројеката удружења и агенција у складу са актуелним позориним дешавањима.

У неколико циклуса, које смо назвали  Дечје позоришно лето, јесен, зима и пролеће, представе се играју суботом у 12.00 на Великој сцени.

Овим циклусима придружује се позоришни репертоар за децу у оквиру Тешњарских вечери, када се представе и разноврсни програми за децу свакодневно изводе у току трајања манифестације.

Већ више од деценије, Центар продуцира новогодишњу дечју представу, коју посети преко 3.000 деце и родитеља.

 

 • Семинари за менторе рецитаторских и драмских секција у школама

Ваљевци су, између осталог, народ благородног духа, тананог слуха и најчистијег српског говора. Традицију лепог говора Центар негује и кроз Смотру рецитатора Србије ,,Песниче народа мог“ у организацији Савеза аматера Србије.

Ваљевски рецитатори већ деценијама остварују најбоље резултате на овом престижном такмичењу.

У циљу очувања језика и лепо казане речи, али и сталног неговања и унапређења квалитета рецитовања ваљевских ученика, Центар периодично организује семинаре за менторе рецитаторских и драмских секција.

 

 • Сарадња и подршка предшколским установама и школама у реализацији њихових активности и програма у простору ЦЗКа

У току године, готово свака школа и предшколске установе града Ваљева реализују своје активности и програме у Центру, користећи све техничке и логистичке капацитете установе.

 

 • Волонтерски рад у оквиру активности, програма, пројеката и манифестација Центра

Подршка волонтерском раду и интегрисање младих у процес креирања, рада и реализације програма, веома је значајан сегмент деловања Центра. Деца и млади ангажовани су као волонтери у готово свим већим манифестацијама попутТешњарских вечери, Џез фестивала, Смотре рецитатора и фолклора.

 

 • Радионице

Радионице су један од значајнијих сегмената деловања Центра на којима деца и млади истражују свет уметности и културе, стичу нова знања и вештине креативног изражавања и кроз презентацију свог стваралаштва, постају важан сегмент програма  Центра.

Ментори радионица су стручна лица из редова запослених и сарадници који већ имају искуства и остварене резултате у раду са децом. Највећи број радионица је из области ликовне и примењене уметности.

 

 

 

Сталне радионице:

 • Ликовна радионица – 2 старосне групе (1 до 2 пута недељно, по потреби више)
 • Вајарска радионица – 2 старосне групе (1 до 2 пута недељно, по потреби више)
 • Радионица бубњева – 3 старосне групе (3 пута недељно)

 

Периодичне радионице – рад у циклусима:

 • Радионица графике
 • Радионица дизајна
 • Радионица накита
 • Радионица керамике
 • Радионица декупаж
 • Радионица калиграфије
 • Летња глумачка радионица
 • Креативне радионица за децу из осетљивих група (на зимском распусту, у оквиру Дечје недеље, у оквиру осталих градских манифестација у којима могу узети учешће).

 

 • Програми и активности за децу и младе из осетљивих група

У оквиру програма за децу и младе, организују се и реализују програми и активности намењени деци и младима из осетљивих група (Роми, деца са инвалидитетом, деца са посебним потребама, деца без родитељског старања…).

Центар негује сарадњу са:

 • Центром за социјални рад – играње бесплатних новогодишњих представе за децу из хранитељских породица.
 • Ромским удружењима – обележавање Светског дана Рома и играње новогодишњи представа за ову популацију деце.
 • Удружењем ,,Анђели чувари“ – традиционално играње новогодишње представу за децу хуманитарног карактера у продукцији овог удружења и њиховим учешћем у оквиру Дечје недеље и Тешњарских вечери.
 • Друштвом за церебралну парализу и Удружењем ,,Наши снови“ , чији су корисници активни учесници у радионицама Центра