O programu za decu i mlade

Programi za decu i mlade podrazumevaju organizaciju i realizaciju manifestacija, programa, aktivnosti i radionica. Ovaj program odnosi se na kreativno i obrazovno stvaralaštvo svih grana umetnosti i kulture.

 

Specifični ciljevi:

 • Razvijanje navika i potreba iz oblasti kulture i umetnosti kod građana bez obzira na uzrast sa prioritetnim akcentom na decu i mlade
 • Sticanje i unapređenje znanja i veština kroz edukaciju i uključivanje dece predškolskog i školskog uzrasta, mladih i odraslih u proces kreiranja kulturnog i umetničkog programa, sa posebnim akcentom na osetljive grupe
 • Afirmacija i podrška formalnim i neformalnim grupama mladih u realizaciji programa svih grana umetnosti
 • Uključivanje mladih u proces kreiranja programa kroz realizaciju kulturnih i umetničkih aktivnosti, programa i projekata.
 • Razvijanje resursa Centra za kreativno provođenje slobodnog vremena svih uzrasnih grupa
 • Unapređenje saradnje sa obrazovno vaspitnim i kulturnim ustanovama
 • Promocija aktivizma i volonterizma u oblasti kulture i umetnosti
 • Afirmacija i promocija stvaralaštva dece i mladih

 

 

Programi i aktivnosti :

 • Organizacija i realizacija gradskih i republičkih manifestacija koje se odnose na stvaralaštvo dece i mladih iz svih oblasti kulture i umetnosti
 • U svetu kulture – edukativne grupne posete gradskih i seoskih škola Centru za kulturu
 • Učešće volontera u realizaciji gradskih manifestacija i redovnih aktivnosti CZK-a: Tešnjarske večeri, Džez fest, Smotra recitatora…
 • Tematske radionice i predavanja renomiranih profesora umetničkih fakulteta – dikcija, scenski pokret
 • Konsultacije  za mlade u pripremi prijemnog ispita za neki od umetničkih fakulteta
 • Unapređenje saradnje sa gradskim školama i stručna pomoć u pripremi muzičko–scenskog programa
 • Predstavljanje rezultata rada radionica i njihovo učešće u programskim aktivnostima Centra za kulturu i gradskim manifestacijama
 • Scenski prikazi i performansi
 • Podrška deci i mladima iz osetljivih grupa
 • Dan škole – podrška školama za realizaciju scenskog programa
 • Promocija najboljih  učenika osnovnih i srednjih škola Valjeva iz oblasti obrazovanja, sporta, kulture i umetnosti.

 

 

Pored republičkih Smotri recitatora i folklora, Dečje nedelje, kao međunarodne manifestacije, i najznačajnijeg programa u ovoj oblasti U svetu kulture , u okviru ovog programa organizuju se:

 

 • Pozorišne predstave

Već nekoliko godina unazad Centar uspeva da održi pozorišni repertoar za decu kroz gostovanja renomiranih pozorišnih kuća, ali i pojedinačnih projekata udruženja i agencija u skladu sa aktuelnim pozorinim dešavanjima.

U nekoliko ciklusa, koje smo nazvali  Dečje pozorišno leto, jesen, zima i proleće, predstave se igraju subotom u 12.00 na Velikoj sceni.

Ovim ciklusima pridružuje se pozorišni repertoar za decu u okviru Tešnjarskih večeri, kada se predstave i raznovrsni programi za decu svakodnevno izvode u toku trajanja manifestacije.

Već više od decenije, Centar producira novogodišnju dečju predstavu, koju poseti preko 3.000 dece i roditelja.

 

 • Seminari za mentore recitatorskih i dramskih sekcija u školama

Valjevci su, između ostalog, narod blagorodnog duha, tananog sluha i najčistijeg srpskog govora. Tradiciju lepog govora Centar neguje i kroz Smotru recitatora Srbije ,,Pesniče naroda mog“ u organizaciji Saveza amatera Srbije.

Valjevski recitatori već decenijama ostvaruju najbolje rezultate na ovom prestižnom takmičenju.

U cilju očuvanja jezika i lepo kazane reči, ali i stalnog negovanja i unapređenja kvaliteta recitovanja valjevskih učenika, Centar periodično organizuje seminare za mentore recitatorskih i dramskih sekcija.

 

 • Saradnja i podrška predškolskim ustanovama i školama u realizaciji njihovih aktivnosti i programa u prostoru CZKa

U toku godine, gotovo svaka škola i predškolske ustanove grada Valjeva realizuju svoje aktivnosti i programe u Centru, koristeći sve tehničke i logističke kapacitete ustanove.

 

 • Volonterski rad u okviru aktivnosti, programa, projekata i manifestacija Centra

Podrška volonterskom radu i integrisanje mladih u proces kreiranja, rada i realizacije programa, veoma je značajan segment delovanja Centra. Deca i mladi angažovani su kao volonteri u gotovo svim većim manifestacijama poputTešnjarskih večeri, Džez festivala, Smotre recitatora i folklora.

 

 • Radionice

Radionice su jedan od značajnijih segmenata delovanja Centra na kojima deca i mladi istražuju svet umetnosti i kulture, stiču nova znanja i veštine kreativnog izražavanja i kroz prezentaciju svog stvaralaštva, postaju važan segment programa  Centra.

Mentori radionica su stručna lica iz redova zaposlenih i saradnici koji već imaju iskustva i ostvarene rezultate u radu sa decom. Najveći broj radionica je iz oblasti likovne i primenjene umetnosti.

 

 

 

Stalne radionice:

 • Likovna radionica – 2 starosne grupe (1 do 2 puta nedeljno, po potrebi više)
 • Vajarska radionica – 2 starosne grupe (1 do 2 puta nedeljno, po potrebi više)
 • Radionica bubnjeva – 3 starosne grupe (3 puta nedeljno)

 

Periodične radionice – rad u ciklusima:

 • Radionica grafike
 • Radionica dizajna
 • Radionica nakita
 • Radionica keramike
 • Radionica dekupaž
 • Radionica kaligrafije
 • Letnja glumačka radionica
 • Kreativne radionica za decu iz osetljivih grupa (na zimskom raspustu, u okviru Dečje nedelje, u okviru ostalih gradskih manifestacija u kojima mogu uzeti učešće).

 

 • Programi i aktivnosti za decu i mlade iz osetljivih grupa

U okviru programa za decu i mlade, organizuju se i realizuju programi i aktivnosti namenjeni deci i mladima iz osetljivih grupa (Romi, deca sa invaliditetom, deca sa posebnim potrebama, deca bez roditeljskog staranja…).

Centar neguje saradnju sa:

 • Centrom za socijalni rad – igranje besplatnih novogodišnjih predstave za decu iz hraniteljskih porodica.
 • Romskim udruženjima – obeležavanje Svetskog dana Roma i igranje novogodišnji predstava za ovu populaciju dece.
 • Udruženjem ,,Anđeli čuvari“ – tradicionalno igranje novogodišnje predstavu za decu humanitarnog karaktera u produkciji ovog udruženja i njihovim učešćem u okviru Dečje nedelje i Tešnjarskih večeri.
 • Društvom za cerebralnu paralizu i Udruženjem ,,Naši snovi“ , čiji su korisnici aktivni učesnici u radionicama Centra