O likovnom programu

Likovni atelje, tehnički bogato opremljen, prostor je u kome redakcija za vizuelne programe svojim radom unapređuje svest sugrađana svih dobi o značaju bavljenja likovnim stvaralaštvom, o kulturi i navikama posećivanja izložbi i praćenju aktuelnih dešavanja, o edukaciji i sticanju znanja iz teorije i istorije umetnosti.

 

Pored kreativnog rada i organizovanja izložbi, akcenat je na edukaciji dece i mladih, njihovom uvođenju u svet likovne umetnosti kroz rad u Likovnom ateljeu, ali i negovanju trajne saradnje sa vaspitno obrazovnim ustanovama i udruženjima.
U kontinuitetu ili kroz periodične cikluse, organizuju se radionice crtanja, slikanja, vajanja, linoreza, kaligrafije, dizajna, kostima…

 

Likovni atelje, tehnički bogato opremljen,  prostor je u kome redakcija za vizuelne programe svojim radom unapređuje svest sugrađana svih dobi o značaju bavljenja likovnim stvaralaštvom, o kulturi i navikama posećivanja izložbi i praćenju aktuelnih dešavanja, o edukaciji i sticanju znanja iz teorije i istorije umetnosti.

 

Pored kreativnog rada i organizovanja izložbi, akcenat je na edukaciji dece i mladih, njihovom uvođenju u svet likovne umetnosti kroz rad u Likovnom ateljeu, ali i negovanju trajne saradnje sa vaspitno obrazovnim ustanovama i udruženjima.

 

U kontinuitetu ili kroz periodične cikluse, organizuju se radionice crtanja, slikanja, vajanja, linoreza, kaligrafije, dizajna, kostima…

 

U opuštenoj atmosferi, uz druženje sa vršnjacima, individualno ili timski – zavisno od izabranih zadataka, deca i mladi sa svojim mentorima ostvaruju zanimljive projekte, kao i samostalne umetničke radove koje, potom prikazuju na izložbama. Uz nadogradnju sopstvenih talenata, kroz rad u Likovnom ateljeu podstaknuta je i vaspitna uloga, tako da polaznici usvajaju normative tolerancije, prihvatanja odgovornosti i radne navike, a sve putem kreativnog delovanja u bliskom okruženju. Rad sa decom i mladima se odvija po starosnim grupama.

 

Likovni atelje redovno priređuje izložbe svojih polaznika. Radove nastale tokom zimskih i prolećnih radionica prikazujemo tokom manifestacije “VAapril”. Letnji ciklus radionica predstavljamo izložbom u okviru “Tešnjarskih večeri”, a niz dečjih ostvarenja izlažemo povodom Nove godine i drugih praznika.           Adaptacijom prostora Ateljea, omogućeno je kontinuirano odvijanje vajarske radionice, radionice keramike, grafike, istorije umetnosti. Kroz celogodišnji rad pravi se kolekcija radova koji su spremni za darivanje i dobrotvorne akcije.

 

Idejni tvorac i mentor celokupnog programa rada Likovnog ateljea je Katarina Marinković, magistar slikarstva i dizajner.

 

U svetu kulture!

 

Specifični ciljevi:

 • Afirmisanje mladih umetnika iz grada Valjeva
 • Povezivanje profesionalnih stvaraoca kroz projekte
 • Unapređivanje podrške stvaralaštvu dece i mladih
 • Ostvarivanje edukativne uloge u zajednici
 • Kontinuirano predstavljanje likovne i primenjene umetnosti i umetnosti savremenih medija, kroz izložbe afirmisanih umetnika, kao i izložbe stvaralaštva dece i mladih
 • Davanje doprinosa kvalitetnijem životu sugrađana
 • Formiranje Likovnog edukativnog centra i Dečje galerije

Programi i aktivnosti:

 • Samostalne i kolektivne izložbe likovnih umetnika i umetnika drugih medija koji žive i rade u Gradu
 • Samostalne i kolektivne izložbe gostujućih likovnih umetnika i umetnika drugih medija
 • Podrška i saradnja sa vaspitno obrazovnim ustanovama
 • VApril- predstavljanje studenata umetnosti i mladih umetnika iz Valjeva
 • Likovni konkursi za decu i mlade
 • Salon dečjeg stvaralaštva i Salon mladih – definisana forma predstavljanja radova sa dugoročnim planom
 • Tematske radionice i gostujuća predavanja umetnika – likovna i primenjena umetnost, dekoracija (oblasti- slikarstvo, vajanje, grafika, strip umetnost, kaligrafija, ikonopisanje, dizajn… )
 • U svetu kulture – edukativne grupne posete gradskih i seoskih škola Centru za kulturu
 • Izložbe kao rezultat rada radionica u CZK
 • Kreiranje likovnog programa Tešnjarskih večeri
 • Izlagačka podrška mladim stvaraocima i grupama kroz partnerstvo u projektima –

Podrška i saradnja sa udruženjima, ustanovama- Crkva, Udruženje Naši snovi, Foto klub, škole…