О центру за културу

Широким спектром културних и уметничких програма и активности, Центар за културу Ваљево промовише, афирмише и подстиче развој културе из свих области уметности и стваралаштва, стварајући тиме услове за неговање и стицање културних навика своје старе и нове публике.

Охрабривањем и оснаживањем појединаца, група и иницијатива да изразе и реализују своје идеје, користе своја знања и вештине на креативан начин, сопственом продукцијом и дифузијом програма и активности високе уметничке вредности, Центар је установа са најширим пољем уметничког и културног деловања у граду.

Специфични циљеви:

 • Развијање постојећих и активирање нових ресурса установе зарад унапређења рада
 • Усклађивање докумената ЦЗК са важећим прописима и законима
 • Правовремено планирање, мониторинг и евалуација програмских активности
 • Повећење броја програма из сопствене продукције и боља промоција у граду и региону
 • Развијање и усавршавање програма који стимулишу децу и младе
 • Подизање свести грађана о значају културе и уметности
 • Укључивање деце и младих у активно креирање и спровођење програма
 • Пружање подршке талентованој деци и младима
 • Пружање подршке локалним ствараоцима и цивилном сектору
 • Неговање и унапређење сарадње са образовно-васпитним установама у Граду и региону
 • Неговање и унапређење сарадње са мањинским и осетљивим групама
 • Развијање волонтеризма
 • Планирање и писање пројеката и учествовање на конкурсима
 • Сарадња са сродним институцијама Града и шире
 • Усавршавање кадрова