Клизалиште, Плато Центра за културу

13. и 14. фебруар