Klizalište, Plato Centra za kulturu

13. i 14. februar 2020