DEČJE STVARALAŠTVO

izložba otvorena 23. decembra 2019.

U okviru brojnih aktivnosti vezanih za podsticanje kreativnih potencijala i umetničkog opismenjavanja mladih, Centar za kulturu Valjevo je, ove godine, pokrenuo likovni konkurs pod nazivom Dečije stvaralaštvo.

Učenici osnovnih škola, sa teritorije Grada Valjeva, konkurisali su sa više od stosedamdeset radova, koji su nagrađeni u četiri kategorije i pohvaljeni za brojna likovna ostvarenja. Tematski registar ovogodišnjeg konkursa pokazao je zavidan stepen likovnih potencijala mladih, kao i raznovrsnu metodsku praksu u izvođenju zadatih pedagoških okvira nastave likovne kulture. Učenici, kao i njihovi nastavnici – mentori, prezentovali su svoj rad upotrebom različitih likovnih tehnika i sredstava, neobično raznolikim izborom motiva, različitim stepenom vizuelnog iskustva i likovne pismenosti, kao i šarenolikim poetskim pristupom.

Upravo takav afinitet podrazumevan je centralnim ambicijama pokretača konkursa, koji su na umu prevashodno imali želju za oživljavanjem i uvremenjavanjem tradicionalnih tehnika likovnog jezika; kao i želju da se očuva autentičnost različitih ličnih potencijala. Savremeni svet teničke diktature i intezivne digitalizacije tendenciozno nameće i segment uniformnosti. U želji da se nove generacije ne izoluju od trendova vremena kome pripadaju i u kom treba da delatno stvaraju, izvršen je podsticaj utemeljenih klasičnih likovnih praksi sa namerom da se iste integrišu u moderne stvaralačke tendencije.

U nadi da će prvi konkurs biti samo smernica za vreme koje dolazi, odabrani su, nagrađeni i pohvaljeni radovi sa različitim umetničkim aspiracijama, likovnom zrelošću i tehničkim aspektima. Nagrade su uvedene ne da bi se označili najbolji, jer, to je u umetnost nemoguće, već da bi se potstakli misaoni i stvralački procesi, razmenile ideje i nastavne prakse.

Zahvaljujemo se svim učesnicima konkursa!