Bioskop 85 danas neće raditi!

29. decembar

Poštovani,

zbog dana žalosti Bioskop 85 danas neće raditi!