Likovna radionica
Likovna radionica već treću godinu okuplja decu i mlade uzrasta od 6 - ... godina. U Centru za kulturu dobijaju prostor i mogućnost da se bave kreativnim radom i otkrivaju nove izraze u likovnoj umetnosti. Uz druženje, kroz individualni i timski rad, realizujemo interesantne projekte, izložbe, mlade učimo toleranciji, prihvatanju odgovornosti, kreativnom delovanju u svom okruženju. .
Prethodnih godina organizovali smo nekoliko samostalnih izložbi, ali i bili deo značajnoh gradskih manifestacija: Noć muzeja, Tešnjarske večeri, Dan grada.

Radionicu vodi mr Katarina Marinković, slikar dizajner